Suderstienplaat 60 - 8939DX Leeuwarden | T 058-8448627 - M 06-34904444 | Algemene Voorwaarden

BEL ONS!

06-34904444

DISCLAIMER

Karlassecurity&dienstverlening (ingeschreven in de KvK onder nummer 57903859) wilt u hartelijk welkom heten op www.karlassecurity.nl (“website”). Door onze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in.

Karlassecurity&dienstverlening kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar u gebruikt onze website op eigen risico. Karlassecurity&dienstverlening zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Karlassecurity&dienstverlening is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die u op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Karlassecurity&dienstverlening en u tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@karlassecurity.nl.

U mag onze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. Karlassecurity&dienstverlening behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van de inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@karlassecurity.nl aan ons vragen.