Suderstienplaat 60 - 8939DX Leeuwarden | T 058-8448627 - M 06-34904444 | Algemene Voorwaarden

BEL ONS!

06-34904444

DIENSTEN

Bij KARLAS SECURITY & DIENSTVERLENING houd ik mij bezig met de meest uiteenlopende beveiligingsoplossingen en de daarbij behorende technische aspecten. Een dienstverlening die volledig is afgestemd op uw wensen en eisen. Ik bezit een gevarieerde klantenkring. Die bestaat onder andere uit gemeenten, vastgoedbeheerders, particuliere bedrijven, musea, zorginstellingen en hotels. Ik ben op vele gebieden inzetbaar door een flexibele organisatie.

 

Ik beschik over veel kennis en jarenlange ervaring. Ik ben flexibel, ondernemend en innovatief. Welke vorm van dienstverlening u ook wenst, u kunt altijd rekenen op een perfecte samenwerking. Ik heb namelijk maar één doel voor ogen: een tevreden opdrachtgever!

 

Winkeldiefstal is een groot maatschappelijk probleem. Het gebeurt niet alleen door de bezoekers van de winkel, maar ook door het eigen personeel. U kunt de omvang van het probleem terugdringen door gebruik te maken van een winkelsurveillant. Deze gediplomeerde beveiligingsmedewerker surveilleert op de winkelvloer en heeft een aanvullende opleiding genoten in het hanteren van conflicten en het omgaan met agressief gedrag. Van mijn aanwezigheid gaat een aantoonbare preventieve werking uit.

De bouwsector krijgt steeds meer te maken met vernielingen, vandalisme, inbraak en brandstichting op bouwterreinen. Dat levert jaarlijks een aanzienlijke kostenpost op. Niet alleen in geld, maar ook in tijd. In de praktijk blijkt dat alleen een hek rondom de bouwplaats de vandalen niet afschrikt. Vooral niet in de avond- en nachturen, de weekenden en in vakantieperiodes. Als professionele bewaker heb ik de ervaring en deskundigheid om uw bouwplaats effectief te beveiligen. Door de preventieve werking die daar vanuit gaat vermindert uw schade aanzienlijk en neemt de pakkans van de daders fors toe.

Bij deze vorm van dienstverlening maak ik gebruik van de wettelijke mogelijkheid om bezoekers en medewerkers van een bedrijf, bij voorkeur steekproefsgewijs, te controleren op het binnenbrengen en/of afvoeren van goederen en informatie. Het betreft dan het onderzoeken van tassen, koffers en auto’s. Als speciaal opgeleide beveiligingsmedewerker voer ik deze controles snel, efficiënt en effectief uit.

Van onze gespecialiseerde mobiele surveillance unit gaat een preventieve werking uit. Niet alleen overdag, maar vooral ’s avonds, ’s nachts en in het weekend. Als surveillance professional houd ik toezicht en signaleer ik onraad bij uw bedrijf of op het bedrijventerrein in een vroeg stadium. Ik onderneem vervolgens de juiste actie conform de met u afgesproken werkwijze, zonder daarbij de prioriteiten voor calamiteiten uit het oog te verliezen. De surveillance wordt door mijzelf uitgevoerd.

Heeft u op onverwachte momenten ondersteuning nodig van bijvoorbeeld objectbeveiligers, mobiele surveillanten, hondenbegeleiders of andere professionale beveiliging uit mijn dienstenaanbod? Neem ook dan contact met mij op. Ik help u graag voor korte of langere termijn omdat ik van wanten weet.

Ook ben ik in te huren voor speciale BHV opdrachten. Hierin houd ik toezicht, bied ik ondersteuning bij de productie en verleen daar waar mogelijk BHV.

Hierin heb ik  een signalerende en corrigerende rol en lever een belangrijke bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid binnen uw gemeente. Ik zie toe op een schone, leefbare en veilige omgeving. Meldingen worden, afhankelijk van de aard, doorgezet naar gemeente of politie. Ik weet wat samenwerken is. Mijn zichtbare aanwezigheid werkt preventief, bovendien ben ik herkenbaar als functionaris van uw gemeente

Ook voor de beveiliging in en rondom asielzoekerscentra bent u bij mij aan het juiste adres. Ik hou hierbij de omgangsvormen en verschillen in cultuur duidelijk in de gaten en heb hierin een signalerende rol. Daar waar het moet pas ik de regels zoals afgesproken met de opdrachtgever toe.

Het succes van een evenement, grootschalig of op kleinere schaal, hangt af van het feit of de sfeer bewaakt wordt, alles ordelijk verloopt en het publiek zich veilig voelt. Ik heb door de jaren heen veel ervaring en een uitstekende reputatie opgebouwd in de beveiliging van evenementen. Aanwezig wanneer het moet, onopvallend wanneer het kan.

Zorginstellingen zijn druk bezochte objecten. Naast alle patiënten en medewerkers zijn er dagelijks bijzonder veel bezoekers die het object betreden. Daarnaast is een zorginstelling een plek waar de kans op onenigheden groter is dan een ander object. Door stemmingswisselingen, verslavingsverschijnselen en agressie, vraagt een zorginstelling voor een specifieke vorm van beveiligen.

In de zorgbeveiliging kan ik in burger als portier/gastheer iets voor u betekenen: dit heeft een positief effect op uw cliënten omdat een beveiliger in burger minder afschrikt en een positievere uitstraling heeft. Daarnaast ben ik ook bereid extra taken te doen onder diensttijd zoals bijvoorbeeld schoonmaaktaken.

 

Bij alle bovenstaande taken geldt dat de service hoog in het vaandel staat.