Suderstienplaat 60 - 8939DX Leeuwarden | T 058-8448627 - M 06-34904444 | Algemene Voorwaarden

BEL ONS!

06-34904444

PRIVACYVERKLARING

 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57903859. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@karlassecurity.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorie├źn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 06-04-2017.

 

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren, verwerken en plaatsen van uw aanmelding. Bij het aanmeldformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Via het aanmeldformulier wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst. Ook wordt via het aanmeldformulier gevraagd naar uw naam, bedrijfsnaam, zakelijke adresgegevens, telefoonnummer en naar de datum, plaats en inhoud van de opdracht. Deze gegevens worden gebruikt om uw een passend aanbod te sturen.

 

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven

'bewerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakeld beveiligingsbedrijf. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.  Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Verwijzingen naar andere websites

Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Karlassecurity&dienstverlening. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht komt, geldt de privacyverklaring van die website. Karlassecurity&dienstverlenging is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Karlassecurity&dienstverlening raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Cookies

Karlassecurity&dienstverlening maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Karlassecurity&dienstverlening bezoekt, wordt er technische basisinformatie verzameld, zoals via welke website u op de website van Karlassecurity&dienstverlening terechtgekomen bent. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  De website van Karlassecurity&dienstverlening kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van persoonlijk afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Karlassecurity&dienstverlening om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@karlassecurity.nl

 

Privacy statement